Det är rimligt att moderater ifrågasätter Protos

Det är rimligt att moderater ifrågasätter Protos

skriver CarlJohan lhrfors, Stockholm i DM 51-52/04.

CarlJohan lhrfors, Stockholm menar att Protos är ett gammaldags sätt att se på sjukvården och förstår varför moderatemas talesman i riksdagen i sjukvårdsfrågor, Cristina HusmarkPehrsson är tveksam.

lhrfors undrar om moderatema i Landstingsbundet tänker ändra på den moderata grundsynen närdet gäller sjukvårdspolitiken efter att ha läst Henrik Hammars, Christer Wennerholms och Mikael Cederbratts debattinlägg i Dagens Medicin nr 49/04.

Moderater har i årtionden pläderat för att ersätta de byråkratiska landstingens monopol bland annat med en obligatorisk sjukförsäkring som skulle stå för finansieringen och sjukhusen skulle ägas av stat, kommuner, pensionskassor eller privata organisationer och företag. Primärvården skulle huvudsakligen vara privat. Själva grundidén är att ge patienten full valfrihet när den söker vård. Härav följer att pengarna följer patienten oavsett vem som är vårdgivare.

CarlJohan lhrfors menar att Protosförslaget inte bara är fixerat till läkare utan också till endast ett slags läkare, specialister inom allmänmedicin och att ersättningssystemet bygger på att pengarna följer läkarna och inte patienterna. För att ett sådant system ska fungera behövs ett byråkratiskt remissystem med landsting eller regioner, skriver han och fortsätter backa upp Husmark Pehrssons sanslösa uttalande i DM 47/04.

lhrfors undrar varför Hammar, Wennerhohn och Cederbratt ställer sig okritiskt bakom Protos när deras enda invändning är att de har svårt att gå med på ersättningsmodellen.

Han menar också att förslaget från Hammar, Wennerhohn och Cederbratt saknar förankring i moderatgruppen i Stockholm.

Efter att ha hänvisat till debatten på Svenska Dagbladets ledarsidor och eftar påståendet att Protos är en ren partsinlaga från Distriktsläkarföreningen , avslutar han sin artikel med några kritiska frågor:

-”Överensstämmer Protos med hur medborgarna vill anlita och anlitar sjukvården?”

-”Vad tycker slutligen Sjukhusläkarföreningen?”
Efter genomläsning finner jag inte att Ihrfors tillför diskussionen någonting i sak , frånsett sitt oreserverade personliga stöd för Husmark Pehrsson. Inlägget andas mer av dunkla personliga motiv än intresse för debattens sakfrågor.

DM 51-52/04
Söker Samarbete om Protos

Gör Läkarförbundet när det bjuder in andra fackförbund till diskussion om familjeläkarförslaget ProtosLäkarförbundet söker nu samarbete med andra vårdfack kring sitt förslag. Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, säger att man vill visa att man har förstått kritiken.

Läkarkåren har inte haft några större framgångar så här långt med sitt förslag till ett nytt nationellt familjeläkarsystem.

Ledande sjukvårdspolitiska företrädare från båda blocken i politiken har tyckt att Protos är alldeles för läkarfixerat. Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är väl den som satt tonen för kritiken. Fernvall är inte oväntat helt negativ till att läkaren skall ha en central roll i den svenska primärvården.

Förre socialministern Lars Engqvist (s) yttrade sig positivt till idén i våras, men avgick kort därpå.

Nu söker Läkarförbundet ett bredare samarbete kring sitt förslag och skall i dag, onsdag den 15 december, diskutera Protosförslaget med de Sacoförbund som organiserar sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer, dietister och kiropraktorer.

För att få en politisk förankring och gehör för Protos , behöver vi ha med oss andra yrkesgrupper inom primärvården.

Eva Nilsson Bågenholm, som är självkritisk till lanseringen av förbundets förslag anser att man inte tillräckligt tydligt klargjort att förslaget endast handlar om familjeläkarens roll i primärvården. Samtidigt konstaterar hon att det varit nödvändigt med en fokusering internt i förbundet för att överhuvudtaget kunna presentera ett konkret förslag i rimlig tid samt att läkarförbundet hitintills är ensamt bland vårdfacken att ha tagit fram ett konkret förslag. Dock menar hon att Protos inte bara ska vara ett läkarförslag, utan ett primärvårdsförslag.

Sjukgymnasterna negativa
Raija Tyni Lenné, ordförande för Legitimerade sjukgymnasters riksförbund avvisar hela grundtanken med Protos.

”Vårt sätt att se på primärvården skiljer sig helt från Läkarförbundets. Vi vill inte bygga nya hierarkier och ett system där primårvården utgår från enbart en yrkeskår. Familjeläkaren ska inte vara grindvakt” säger hon.

Psykologförbundet kritiskt
Lars Ahlin, ordförande för Sveriges psykologförbund,menar att Protosförslaget ger en medicinsk slagsida åt primärvården, i en tid när de psykosociala problemen alltmer uppmärksammas.

Arbetsterapeuterna klagar
Inga Britt Lindström, ordförande för Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, klagar på att Protosförslaget är för snävt och inte ser till helheten i primärvården.
Som sagt – maktkamp och egenintressen med revirbevakande – ”pinkande”, istället för konstruktiva egna förslag och saklig diskussion om hur vi gemensamt kan lägga en grund för en framtida primärvård, där patientens behov formuleras i tydliga konkreta förslag som grundats på rationella analyser.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.