Den sanslösa socialstyrelsen

Den sanslösa socialstyrelsen

Vi som arbetar i vården har länge försökt få makthavarna att på allvar uppmärksamma sjukvårdens sjunkande skuta! Utomordentligt allvarliga brister i arbetsmiljö, antal vårdplatser etcetera har på många håll påtalats och även vitesbelagts av yrkesinspektionen. Tempot ökar hela tiden, vårdtiderna sjunker, produktiviteten stiger, utbrändhet,sjukskrivning och förtida pension är vardagsmat idag. Regeringen är så orolig för de ökade kostnaderna för sjukskrivningarna att man i sina direktiv till utredning av frågan föreslår indragen sjukskrivningsrätt för den gemene doktorn med motiveringen att sjukskrivning är en alltför komplicerad fråga för den vanlige doktorn att klara! (DN 2/2 sid.A11)

Tid att räcka till för våra patienter har vi inte haft på många år. Nya rutiner och regelverk läggs på gamla och allt ska ske med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Detta faktum i sig är en starkt bidragande faktor till den minskande tiden.

Huvudansvarig för regelverket är Socialstyrelsen, SoS, som dessutom är den ”polis” som ska se til att vi följer regelverket samt göra vad den kan för att straffa dem som ”missköter” sig. Som alla kan förstå måste Socialstyrelsen själv vara klanderfri och kan således inte ha fel (Officiellt) Detta har lett till problem då SoS består av människor som vi andra och felfria människor existerar bara i vår fantasi.

•Exempel 1: Påbud utgick från SoS att snusdosor skulle förses med varningsetikett om att snus förorsakar cancer. Tyvärr hade man glömt ta reda på om det var sant först. Efter massiv kritik och vetenskapligt underbyggda påstående att snus inte ger cancer, gjorde SoS en egen liten svensk vetenskaplig undersökning med de basala krav på kvalitet som ställs uppfyllda, och (säkert till sin stora förtret) kunde inte visa minsta cancerrisk med snuset! Trots detta sitter varningsetiketten kvar, troligen på grund av den nödvändiga fläckfriheten nämnd ovan.

•Exempel 2: Mammografi sänker dödligheten i bröstcancer påstod SoS när man införde denna undersökning på alla svenska kvinnor vid en viss ålder. Trots konkreta bevis om motsatsen (oförändrad total dödlighte i bröstcancer idag enligt officiell statistik) med flera internationella och svenska studier som vetenskapligt motbevista SoS påstående, hävdas med den drucknes envishet: Mammografi är bra. De lärde tvistar än och sista ordet är nog inte sagt.

•Exempel 3: Den privatägda laboratorieentreprenören Medanalys var en riktig nagel i ögat med högkvalitativa undersökningar till en bråkdel av kostnaden jämfört med de stora sjukhuslaboratorierna. Viskningar och rop om oegentligheter, fusk med provsvar nådde SoS som snabbt och med surrande TV-kameror som vittnen, försatte uppstickaren ur stridbart skick genom att helt sonika beslagta nödvändig utrustning. Hitills har alla anklagelser och påstående om fusk och slarv visats helt sakna grund i rättsinstans efter rättsinstans. Vad som visats däremot är att den ansvariga på SoS är släkt med dåvarande laboratoriechef på ett av landets största sjukhus och en av de argaste konkurrenterna till Medanalys! Dessutom föreligger polisanmälan och misstanke om ren förfalskning av datauppgifter mot SoS. Målet kan sluta i regeringsrätten som i så fall samtidigt kommer att prövas i sitt oberoende till den politiska makten!

I mars 1999 uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att utreda omfattningen av administrativt arbete i vården och lämna förslag till åtgärder för att få bort onödig adminitration i hälso- och sjukvården. Detta finner jag oerhört märkligt. Ska verkligen SoS granska sig själv och kunna komma med några trovärdiga slutsatser? Hur är det med jävsfrågan?

Svaret kom häromveckan. Efter att ha frågat 298 stycken av de 320 000 som arbetar i vården och följt 25 under en arbetsdag kom SoS fram till den föga förvånande slutsatsen att det inte finns några onödiga administrativa rutiner i sjukvården! Men alla vi som arbetat ett tag på sjukvårdsgolvet vet, att skulle alla i sjukvården bestämma sig för att arbeta helt och fullt efter gällande regelverk, så skulle hjulen stå i det närmaste helt still, tusentals patienter om dagen skulle dö om vi inte använde vårt sunda förnuft i stället.

”Kvalitetsföreskrifterna uppfattas inte alltid som det stödjande instrument som den är avsedd att vara” säger SoS i sin rapport. Trots avsaknaden av onödiga rutiner, föreslår man ändringar i journalhantering och dokumentation som kommer att göra journalen värdelös som instrument på grund av oöverskådligheten som uppstår då alla vårdgivare och yrkeskategorier ska dokumentera i samma journal. Ska sedan journalen följa med patienten till exempel vid utskrivning från sluten till öppen vård ska journalen vara klar innan patienten är klar om det ska fungera i verkligheten, den som vi tvingas leva i ni vet.

SoS har i rapporten en stor tillförsikt till den nya teknologin med IT och sånt och uppmanar strängt huvudmännen (Landstingen) att göra vad de kan för att påskynda det hela. (Datautbildning till alla – ropen skalla) SoS föreslår att befria sig själv från anmälningsskyldigheten när vårdgivare inte följer gällande regelverk om dokumentation. Kanske ett tecken på gryende verklighetsförankring efter ”en dag på jobbet”.

Kvalitetsföreskrifter ska ses över men kommer inte att ändras lovar SoS. Avslutningsvis lägger SoS över en stor del av ansvaret för den frustration som upplevs i vården och som tillskrivs onödig administration, på arbetsledare och verksamhetscheferna. ” Regler och förordningar kan uppfattas som kontraproduktiva och också användas så, om inte ledningen mäktar med att tydliggöra deras syften och skapa rutiner så att de går att genomföra”.

Ulf Brettstam
Överläkare, Eksjö
SmT 7 juli 2000

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.