Skärpt tillsyn för mindre våld riskerar få motsatt effekt

Debatt i Dagens Medicin nr 14/06
Skärpt tillsyn för mindre våld riskerar få motsatt effekt

Lagstiftarens hypotes att vi genom tillsynsmyndighetens föreskrifter om utökad anmälning och kontroll av personer med psykiatrisk problematik kommer att få färre våldshändelser i samhället, kan i praktiken få rakt motsatt effekt, skriver psykiatern Ulf Brettstam
Regeringen har, genom Justitieminister Bodström, lagt flera problematiska lagförslag senaste tiden. Problematiska då förslagen allvarligt rubbar balansen mellan medborgarens privata sfär och statsmaktens behov av information. Lagförslag ( t.ex. ”buggningslagen”) som klart strider mot artikel 12 i FN deklarationen om mänskliga rättigheter : ”Ingen får utsättas för godtycklig inblandning i privatliv, familj, hem eller korrespondens”. Lagstiftare i Sverige och utomlands skräms med ”terrorist” begreppet så staten ska kunna införa en ny rättsordning med minsta möjliga protester (Se Övervakad på Liber förlag av Per Ström, IT-strateg och författare).

”Man behöver inte vara psykiater för att associera till konspirationsidéer ”
”Överkörning” av lagrådet när denna instans synpunkter inte stämmer med lagstiftarens, synes idag vara mer regel än undantag. På Hälso – och Sjukvårdens område viftar Socialstyrelsen lydigt på svansen efter statsmaktens ryggmärgsreflexer och den enskilde läkaren blir allt hårdare ansatt av etiskt – juridiska lojalitetskonflikter där patientens intresse lätt kan komma i kläm.
Man behöver inte vara psykiater för att associera till konspirationsidéer och systematiserad paranoia.

I Dagens Medicin nr 12 oroar sig Ingmar Hammer, rättssakkunnig på Socialstyrelsen samt projektledare för uppföljningen av vapenlagen (1996:67), över att endast 1500 av 250 000 personer med psykiatrisk kontakt anmäls från sjukvården för vapeninnehav. Enligt Hammer riskerar psykiatrin stå helt utan patienter om inte anmälningsfrekvensen ökar kraftigt. Underförstått att alla patienter som inte polisanmäls på sikt kommer ta livet av sig själv och kanske andra. Hammer, om korrekt citerad, blir med dylika uttalande ett bra exempel på hur myndigheter ersätter sakargument med skrämselretorik i syfte att genomföra sin agenda med utökad medborgarkontroll.

Att det föreligger ett orsakssamband mellan Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2003:18. Beslut 20031209) om läkares anmälningsplikt jml vapenlagen och mordet på Anna Lindh 11 september 2003 får anses högst sannolikt. När statsmakten med sin tillsynsmyndighet styrs mer av skymningspressens löpsedlar än av rationella konsekvensanalyser blir staten ett hot mot medborgarna/patienterna, deras läkare och demokratin. En sådan särbehandling av personer med psykiatrisk problematik är rent diskriminerande.

Världspsykiatriska föreningen godkände 1977 etiska riktlinjer för den psykiatriska verksamheten i Hawaiideklarationen som uppdaterades i Wien 1983 och reviderades i Madriddeklarationen 1996. Några punkter från detta dokument för att belysa ovan nämda lojalitetskonflikter:
Som samhällsmedborgare måste psykiatern verka för vård på lika villkor för de psykiskt sjuka och för allmän jämlikhet och social rättvisa
Sociala normer och annan påverkan, såsom yrkesetiska koder, etikstudier eller rättsregler medför inte av sig självt etiskt försvarbar medicinsk praxis
En psykiater låter sig först och främst vägledas av respekt för patienterna och omtanke om deras välbefinnande och integritet .
Psykiater skall utveckla behandlingsmetoder som så lite som möjligt begränsar patienternas frihet.

Patient – läkarrelationen måste grundas på ömsesidig tillit och respekt så att patienten ges möjlighet att fatta frivilliga och informerade beslut.
När en psykiater på särskild begäran undersöker en person, skall denne först underrättas om undersökningens syfte, hur resultatet skall användas samt möjliga återverkningar. Detta är särskilt viktigt när undersökningen görs för tredje part.
En psykiater skall inte delta i någon aktivitet som innebär psykisk eller fysisk tortyr, inte ens om myndigheter försöker tvinga honom/henne att medverka.

Lagstiftarens hypotes att vi genom tillsynsmyndighetens föreskrifter om utökad anmälning och kontroll av personer med psykiatrisk problematik kommer få färre våldshändelser i samhället, kan i praktiken få rakt motsatt effekt. En praxis med rutinmässiga anmälningar inom psykiatrin såväl avseende körkortsinnehav som vapeninnehav, för att inte tala om buggning av läkarmottagningar och konsultationsrum, kan på goda grunder befaras försvåra och förhindra arbetet med just riskpatienter och på så sätt bli kontraproduktiv till ursprungligt syfte. Den kliniskt verksamme doktorn är mycket medveten om sambandet mellan tillit, respekt och förtroende i relationen till patienterna och ett lyckat slutresultat av insatt behandling. I den psykiatriska verksamheten är detta samband som allra tydligast.

Min förhoppning inför framtiden är att vi medborgare får se mer av lagstiftning grundad på breda och djupa rationella konsekvensanalyser med eftertanke där hänsyn också tas till internationella etiska och mänskliga rättighetskonventioner och helst ingen lagstiftning som grundas på löpsedelsutlösta ryggmärgsreflexer eller för den delen som resultat efter mäktigare nationers påtryckningar.

Ulf Brettstam är psykiater samt etiskt ombud
vid psykiatriska kliniken i Eksjö

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.