Revolutionär m-politik borde uppskattas

Revolutionär m – politik borde uppskattasVi ägnar oss åt allt annat än flum.Möjligen kan det rymmas ett stänk av revolution, eftersom vårt land år 2006 kommer att ha styrts i 64 av de senaste 74 åren av socialdemokrater. Det skriver tre ledande moderater inom Landstingsförbundet i en replik till Ulf Brettstam, Eksjö, som kritiserat moderaternas negativa syn på Protos.

Biträdande chefsöverläkaren Ulf Brettstam antyder i Dagens Medicin nr 48/04 att moderaternas syn på familjeläkare skulle platsa för en krönika i 70 – tals tidskriften R – R för revolution. Brettstam tycker sig se flum i moderat skepnad. Detta med hänvisning til uttalanden från vår sjukvårdspolitiska talesman Cristina Husmark Pehrsson.

Låt oss inför Ulf Brettstam och alla andra intresserade först konstatera att moderaternas hälso – och sjukvårdspolitik formas av fler än vår nationella talesman i frågan. Den nationella politiken är viktig främst i sin lagstiftande roll i riksdagen. Vad övrigt sker, sker främst i och mellan landstingen. Låt oss för det andra konstatera att moderaterna än så länge inte haft anledning att överge sin grundläggande syn på hur sjukvården sakll organiseras och finansieras. En översyn av dessa frågor pågår dock i den av moderata partistyrelsen utsedda hälso- och sjukvårdspolitiska arbetsgruppen.

Vi ägnar oss åt allt annat än flum. Möjligen kan det rymmas ett stänk av revolution, eftersom vårt land år 2006 kommer att ha styrts i 64 av de senaste 74 åren av socialdemokrater. Våra idéer avviker. Förhoppningsvis avviker de på ett för Ulf Brettstam och andra positivt sätt. Döm Själva.

Vi föreslår att ett enhetligt ersättningssystem tas fram. Protos har många goda sidor att bidra med till det systemet. Familjeläkaren skall ersättas för basåtagande för de patienter som är listade. Till basen vill vi lägga en prestationsersätning. Syftet är givetvis att öka tillgängligheten och i någon mån kvalitéten. Liknande förslag ryms inom Protos, men vi har svårt att ställa upp på en ersättningsmodell som ligger kring 50/50 mellan basåtagande och prestation. Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning behöver diskuteras. Vi ser en poäng i att vikta den rörliga ersättningen tyngre.

Förändringarna finansieras genom omfördelningar i det nuvarande ersättningssystemet, men sannolikt kommer det även att bli nödvändigt med ett visst tillskott till närsjukvården. De ökade kostnederna för kommun- och landstingssektorn avspeglasi såväl den moderata riksdagsbudgeten som på landstingsnivå. Vi satsar mer på kärnverksamheten enkelt uttryckt.

Vi tror att en välfungerande familjeläkaremodell med en lättillgänglig närsjukvård kommer att leda till ett minskat behov av att uppsöka akutmottagningarna. På så vis kan akutmottagningarna koncentrera sig på uppdraget att ta hand om de patienter som verkligen kräver det kompletta sjukhusets resurser. Protos – eller det familjeläkarsystem som slutligen kommer att gälla – måste främja patienters rätt att välja den familjeläkare man har förtroende för. Patienternas val av vårdgivare skall styra sjukvårdens resurser, inte politiska beslut. Det sker genom införandet av ett patientvalssystem, det vill säga att pengarna utbetalas till den vårdgivare patienten väljer.

Den mångfald vi förespråkar har inget med flum att göra. Tvärtom skall stränga krav på kvalitét och behörighet ställas, men kraven skall vara ”färgblinda” , det vill säga lika för alla. Alla de vårdgivare som uppfyller kraven skall ges möjlighet till ackreditering och vårdavtal med landstingen. För familjeläkarnas del innebär det etableringsfrihet för läkare som är specialister i allmänmedicin.

Henrik Hammar, vice ordf. Landstingsförbundet

Christer G Wennerholm, vice ordf. Landstingsförbundets hälso-och sjukvårdsberedning

Mikael Cederbratt , ledamot Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.